400 sağlıkçıya soruşturmaya açılmasına tepki

Muğla’da sıhhatte şiddete karşı, emeklilik hakları ve insanca çalışma şartları için sendikaya bağlı sağlıkçıların çeşitli tarihlerde iş bırakmaları nedeniyle 400 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sağlıkçılar bu aksiyonlarının yasal hakları olduğunu belirterek yeni bir hareket gerçekleştirdi.

Sendikaya bağlı sağlıkçıların 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde iş bırakmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. 400 doktor, ebe, hemşire hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ortaya çıkınca sağlıkçılar yeni bir hareketle basın açıklaması yaptı.

“DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK”

Birlik ve Dayanışma (BDS), Genel Sıhhat İş, Tabip Birliği,  Sağlık ve Toplumsal Hizmet Emekçileri(SES)  sendikaları ile Muğla Aile Sıhhati Çalışanları ve Muğla Aile Doktorları derneklerinin yanı sıra Muğla Tabip ve Muğla Diş tabipleri Odası odaların ortak açıklaması şöyle:

“Danıştay idari dava daireleri konseyinin 20.03.2014 tarih ve 975 sayılı kararında ‘üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak misyona gelmeme hareketine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal faaliyet olarak kabul edilmesi ve ceza tesis edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği’ açıkça söz edilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız da 7 Ocak tarih ve 161 sayılı yazısında bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile iş bırakmalarda ceza tesis edilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere karşın Muğla vilayet Sıhhat Müdürlüğünün yaptığı süreçler hukuksuz olup verilecek olan cezalar örgütlerimiz tarafından dava edilecektir.”

“BİR FİİLE İKİ CEZA VERİLECEK”

“Verilen cezalar, sayın bakanımız tarafından tekraren müjde twitleri ile duyurulan teşvik ödemelerinin de kesilmesine yol açacak ve bir fiile iki ceza verilerek ayrıyeten diğer bir hukuksuzluğun da önü açılacaktır” denilen açıklamanın devamında ise, “Biz bu açıklamaya katılan sıhhat örgütleri olarak bu süreçler karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, sonuç alana kadar çabaya devam edeceğimizi bildiririz.

Ayrıca sorumlular hakkında 6023 sayılı kanuna istinaden tabip odası faaliyetlerini engellemek fiiliyle Muğla Tabip Odasına başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri engellemek fiiliyle Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunacağımızı ve vilayet insan hakları heyetine da bahisle ilgili olarak şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz” sözlerine yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir